Uzupełnienie składu mediatorów w kadencji przypadającej na lata 2017-2021

data aktualizacji

Z dniem 30 sierpnia 2021 r. na mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego zostały powołane nowe osoby. Powołanie nastąpiło na obecnie trwającą kadencję, przypadającą na lata 2017 - 2021, i stanowi uzupełnienie składu mediatorów w tej kadencji. Poniżej do pobrania podajemy listę nowo powołanych mediatorów.
W najbliższym czasie na stronie internetowej KNF w zakładce Sąd Polubowny opublikowane zostaną notki biograficzne nowo powołanych mediatorów.