Sąd Polubowny przy KNF poszukuje kandydatów na mediatorów Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF

data aktualizacji

Rekrutacja_Sad_Polubowny_przy_KNF_ogloszenie

Do zgłoszenia należy dołączyć poniższą klauzulę:

"Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zapoznałem się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF” https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_UKNF_61992.pdf

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: sad.polubowny@knf.gov.pl