Rekomendacje dotyczące badania adekwatności produktu - Komisja Nadzoru Finansowego