Wytyczne i inne dokumenty

data aktualizacji 14 czerwca 2017

icon_doc_pdf_small Rekomendacje Europejskiego Banku Centralnego dotyczące bezpieczeństwa płatności internetowych

icon_doc_pdf_small Wytyczne – Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych

icon_doc_pdf_small Załącznik nr 1 – Szczegółowe informacje dotyczące metody IRB

icon_doc_pdf_small Załącznik nr 2 – Szczegółowe informacje dotyczące metody AMA

icon_doc_pdf_small Załącznik nr 3 – Szczegółowe informacje dotyczące metody VaR