Słownik rynku finansowego

Wybierz zakres

w związku z wykonywaniem usług płatniczych krajowa instytucja płatnicza może udzielać pożyczki służącej wykonaniu transakcji płatniczej (kredyt płatniczy) wyłącznie w celu świadczenia usług płatniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3-5 i 7 ustawy o usługach płatniczych , oraz pod warunkiem że pożyczka ta nie jest udzielana:
1)    na okres dłuższy niż 12 miesięcy;
2)    ze środków pieniężnych otrzymanych lub przechowywanych w celu wykonania transakcji płatnicze.