Wnioski

data aktualizacji 14 stycznia 2020

icon_doc_pdf_small Wniosek o wydanie zezwolenia na rozpoczęcie działalności w charakterze instytucji płatniczej

icon_doc_pdf_small Wniosek o wpis do rejestru/zmianę wpisu do rejestru usług płatniczych biura usług płatniczych

icon_doc_pdf_smallAnkieta NBP w zakresie świadczenia usługi acquiringu, skierowana do krajowych instytucji płatniczych

Opłata skarbowa za wpis do rejestru KNF wynosi 616 zł, stosownie do cz. I ust. 10 pkt 36 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Konto opłaty skarbowej:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070