Przydatne linki

data aktualizacji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
www.uokik.gov.pl

Rzecznik Finansowy
www.rf.gov.pl

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych - ESMA
www.esma.europa.eu

Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych – IOSCO
www.iosco.org