Ankieta dot. wykorzystywania sztucznej inteligencji przez podmioty nadzorowane

data aktualizacji

18 maja 2021 r. Urząd KNF przekazał do izb branżowych rynku finansowego informację o ankiecie w zakresie wykorzystywania sztucznej inteligencji przez podmioty nadzorowane. Działanie to jest realizowane w ramach Cyfrowej Agendy Nadzoru i jego celem jest m.in. poszerzenie wiedzy UKNF w celu stworzenia w przyszłości efektywnych, a jednocześnie jak najmniej uciążliwych dla rynku ram nadzorczych dotyczących wykorzystywania algorytmów sztucznej inteligencji (w tym uczenia maszynowego) przez uczestników rynku finansowego. Będzie to również wstęp do dyskusji w ramach Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie ankiety prosimy o kontakt pod adresem fintech@knf.gov.pl