Kolejne nadzory ostrzegają inwestorów o ryzyku związanym z inwestowaniem w kryptoaktywa

data aktualizacji

Niskie oprocentowanie depozytów oraz znaczący wzrost kursów kryptoaktywów powodują coraz większe zainteresowanie inwestorów lokowaniem w nich swoich środków. 

Financial Conduct Authority (FCA) 11 stycznia 2021 r. na swojej stronie internetowej zwrócił uwagę inwestorom na ryzyko związane z inwestowaniem środków w aktywa, których marketing opiera się na wysokich zwrotach z kryptoaktywów. Inwestorzy zachęcani wysokimi zyskami nie zawsze mają świadomość wszystkich zagrożeń, jakie wiążą się z inwestowaniem w nie, gdzie w większości nie podlegają obowiązującym regulacjom rynku finansowego. Wśród zagrożeń związanych z inwestowaniem w kryptoaktywa FCA wymienia m.in: zmienność cen, złożoność produktu (niezrozumiałe inwestycje), dodatkowe opłaty i prowizje oraz brak ochrony prawnej a w konsekwencji ryzyko utraty kapitału.

Problem ten zauważył również Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), który w ostrzeżeniu z dnia 12 stycznia 2021 r. zwraca uwagę na ryzyka związane z nabywaniem oraz z obrotem kryptoaktywami (w tym walutami wirtualnymi oraz kryptowalutami). UKNF  ostrzega inwestorów przed nieprzemyślanymi decyzjami inwestycyjnymi, podejmowanymi na podstawie niepełnych informacji co może prowadzić do zwiększenia ryzyka inwestycji oraz skutkować utratą części lub całości zainwestowanych środków. 

Jednocześnie UKNF w ostrzeżeniu przypomina, że rynek kryptoaktywów w Polsce jak i na poziomie europejskim nie jest szczegółowo regulowany jak również nie podlega nadzorowi Komisji.