Europejski Urząd Nadzoru Bankowego rozpoczął konsultacje w sprawie stosowania rozwiązań RegTech

data aktualizacji

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. European Banking Authority - EBA) zaprosił do wzięcia udziału w badaniu na temat stosowanych rozwiązań z obszaru RegTech. Zjawisko RegTech czyli Regulatory Technology wykorzystuje technologie informacyjne w celu usprawnienia, w tym również zautomatyzowania procesów regulacyjnych. Przyczynia się to, w szczególności, do zwiększenia efektywności instytucji finansowych w zapewnieniu zgodności z przepisami i wymaganiami regulacyjnymi oraz z drugiej strony usprawnia komunikację między podmiotami nadzorowanymi a nadzorcą.

Badanie ma pomóc w wyodrębnieniu istniejących ryzyk i przeszkód w szerszej adopcji rozwiązań RegTech na rynku bankowym. Drugim ważnym celem jest znalezienie sposobów wspierania wykorzystania RegTech przez podmioty w całej Unii Europejskiej. 

Do wypełniania kwestionariusza zaproszono zarówno instytucje finansowe jak i dostawców technologii, którzy będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z problematyką RegTech. 

W ramach badania zostały opublikowane dwie ankiety (oddzielna dla instytucji finansowych oraz dla dostawców technologii), które dotyczą czterech zagadnień szczegółowych tj.: 

  • obowiązki raportowe, 
  • monitorowanie transakcji w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 
  • ocena zdolności kredytowej,
  • zgodność z wymogami bezpieczeństwa i obowiązującymi standardami (w tym cyberbezpieczeństwa czy bezpieczeństwa informacji).
Wyniki ankiet, które powinny być przesyłane on-line, po analizie EBA opublikowane zostaną w raporcie podsumowującym w pierwszej połowie 2021 roku.