Badanie użytkowników Programu Innovation Hub

data aktualizacji 30 sierpnia 2019

W okresie od sierpnia do września 2019 r. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadziła badanie Programu Innovation Hub. Badanie miało formę ankiety skierowanej do podmiotów działających w branży FinTech, które dotychczas skorzystały z Programu lub mogły być zainteresowane wzięciem udziału w Programie w przyszłości. Na podstawie informacji zebranych w badaniu ankietowym zoptymalizowano formułę Programu Innovation Hub.