Procesy licencyjne KNF

data aktualizacji 09 czerwca 2017

Należy pamiętać, że świadczenie usług z wykorzystaniem technologii, która pozwala zastąpić człowieka w wykonaniu niektórych czynności, nie powoduje zmiany kwalifikacji prawnej danej czynności. Dlatego też robo-doradztwo, polegające na przygotowywaniu w oparciu o potrzeby i sytuację klienta i przekazywaniu mu pisemnej (obejmuje również formy elektroniczne) lub ustnej rekomendacji dotyczącej:

  • kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów;
  • wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego - jest doradztwem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, czyli stanowi działalność maklerską. 
Należy pamiętać, że doradztwo inwestycyjne obejmuje rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych wymienionych w art. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
W celu zapoznania się z podstawowymi wymogami w zakresie licencjonowania podmiotów zamierzających prowadzić działalność maklerską prosimy przejść pod poniższy link.


Procesy licencyjne dla sektora kapitałowego