FCA zastąpi platformę Gabriel

data aktualizacji 14 stycznia 2020

Financial Conduct Authority (FCA) planuje zastąpić platformę Gabriel służącą nadzorcy brytyjskiemu do zbierania danych od podmiotów nadzorowanych.

Zarówno sam sposób wprowadzenia, jak i potencjalny  kształt nowej platformy jest przykładem zastosowania Suptech w praktyce.

Wprowadzenie nowej platformy jest efektem długoterminowych prac FCA, polegających m.in. na zbieraniu od uczestników rynku informacji na temat wad i zalet funkcjonalności systemu Gabriel.

Efektem niniejszych prac było określenie trzech podstawowych funkcjonalności wymagających poprawy tj.: (1) inicjacji dostępu do systemu, (2) wprowadzania danych dostępów do kalendarza raportowego oraz (3) wgrywania (uploadowania) danych do systemu przez podmioty nadzorowane. Badania te miały, zgodnie z deklaracjami nadzorcy brytyjskiego kluczowy wpływ na kształt powstającego systemu, co potwierdzone zostało daleko idącymi konsultacjami społecznymi w tym zakresie, mającymi na celu powstanie jak najbardziej „user friendly” systemu.

Nowa platforma umożliwi koordynację stale postępujących zmian technologicznych oraz łatwiejsze raportowanie podmiotom nadzorowanym, prowadząc ostatecznie do automatyzacji procesów nadzorczych i inspekcyjnych, a więc obniżenia kosztów.

Podstawowym celem działań FCA jest wprowadzenia ciągłości i stałości migracji danych między interesariuszami oraz umożliwienie zrozumienia przez nadzorcę procesów biznesowych, poprzez ciągłe zasilanie nadzorcy danymi. „Data driven concept” ma stworzyć efektywniejszy most między nadzorcą a nadzorowanymi. Działanie to jest tym bardziej istotne, że system Gabriel stanowiący główne źródło wiedzy FCA dot. podmiotów nadzorowanych obejmuje obsługę 0,5 mln zgłoszeń rocznie dokonanych przez 120.000 użytkowników i 52.000 przedsiębiorstw.

Działanie FCA stanowi ciekawy przykład otwartego nadzoru, wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom rynku. Więcej informacji na temat zmiany oraz film dotyczący procesu można znaleźć na stronie FCA pod adresem: https://www.fca.org.uk/news/news-stories/fca-meets-firms-discuss-feedback-gabriel-and-improvements-new-data-collection-platform.