Procesy licencyjne KNF

data aktualizacji 09 czerwca 2017

Jak wyjaśniono w sekcji „Pytania i odpowiedzi” w przypadku sprzedaży narzędzi do handlu algorytmicznego należy dokładnie przeanalizować model wykonywanej działalności i rozważyć, czy nie podlega ona wskazanym niżej definicjom i w związku z tym nie wymaga uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej:

  • przygotowywanie w oparciu o potrzeby i sytuację klienta i przekazywaniu mu pisemnej lub ustnej rekomendacji dotyczącej:
    1)   kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów;
    2)   wykonania lub powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego - tj. doradztwo inwestycyjne, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
  • podejmowanie i realizacja decyzji inwestycyjnych na rachunek klienta, w ramach pozostawionych przez zleceniodawcę do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych lub instrumentów finansowych - tj. zarządzanie portfelem, w którego skład wchodzą jeden lub wiele instrumentów finansowych, o którym mowa w art. 75 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
W celu zapoznania się z podstawowymi wymogami w zakresie licencjonowania podmiotów zamierzających prowadzić działalność maklerską prosimy przejść pod poniższy link.

Procesy licencyjne dla sektora kapitałowego