Handel algorytmiczny

shutterstock_79302157_slider

Handel algorytmiczny oznacza obrót instrumentami finansowymi przeprowadzany w taki sposób, że algorytm zastosowany w systemie służącym do składania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych generuje zlecenia w sposób automatyczny, tj. bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka. Automatyzm dotyczy nie tylko przekazania zlecenia do systemu giełdowego lub platformy transakcyjnej, ale również ustalenia warunków transakcji. Kluczowym elementem handlu algorytmicznego jest bieżące przetwarzanie danych rynkowych (przeważnie cen instrumentów finansowych).