Raport „Chmura obliczeniowa i jej rola w budowie centrum finansowego nowej generacji w Polsce. Wyzwania strategiczne i regulacyjne”

data aktualizacji

We wrześniu br. Fundacja na rzecz innowacji finansowych FinTech Polska wydała raport pt. „Chmura obliczeniowa i jej rola w budowie centrum finansowego nowej generacji w Polsce. Wyzwania strategiczne i regulacyjne”.

W opublikowanym raporcie czytamy, że budowa nowoczesnego centrum finansowego służy unowocześnieniu całej gospodarki, ale także wzmocnieniu znaczenia geopolitycznego Polski. Dlatego też lokowanie w Polsce regionalnych centrów przetwarzania danych międzynarodowych dostawców nie tylko wspiera cyfryzację banków i innych przedsiębiorców, ale także powoduje, że w Polsce umiejscowiona jest istotna część globalnej infrastruktury danych, która dzisiaj jest nie mniej ważna niż infrastruktura komunikacyjna czy energetyczna.

Rozwiązania chmurowe zapewniają zarówno efektywność, jak i elastyczność stanowiącą dodatkową przewagę konkurencyjną poszczególnych instytucji jak i całego sektora finansowego, co ma szczególne znaczenie w kontekście rozwijania w naszym kraju idei budowy centrum finansowego nowej generacji. Jednym z filarów tego centrum ma być właśnie zaawansowana infrastruktura IT. W konsekwencji sektor bankowy staje się katalizatorem wdrażania rozwiązań chmurowych w całym sektorze finansowym a następnie w całej gospodarce.

Jak zauważono, migracja infrastruktury i procesów do chmury może istotnie skrócić czas potrzebny bankom na wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług, a tym samym znacznie zwiększyć ich konkurencyjność. Chmura umożliwia korzystanie z innowacyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, bez dokonywania znacznych inwestycji we własny sprzęt i oprogramowanie. Dostęp do dużej mocy obliczeniowej pozwala analizować duże wolumeny danych w czasie rzeczywistym, umożliwiając oferowanie klientom innowacyjnych, szytych na miarę usług lub automatyzację złożonych procesów compliance i ryzyka. Chmura pozwala również na znaczny wzrost wydajności przy opracowywaniu i testowaniu nowych aplikacji i systemów.

Raport porusza następujące zagadnienia:

  • adopcja chmury obliczeniowej w bankowości

  • regulacyjne i technologiczne uwarunkowania wdrażania rozwiązań chmurowych (a w ramach tego tematu: bariery regulacyjne zidentyfikowane podczas wdrożeń technologii chmurowej, zakres stosowania Komunikatu UKNF, Q&A opublikowane przez UKNF, relacja umowna z dostawcą usług chmury obliczeniowej, łańcuch outsourcingowy, odpowiedzialność dostawcy usług chmury obliczeniowej za szkody wyrządzone klientom, nowelizacja Prawa Bankowego)

  • inicjatywy biznesowe dotyczące tworzenia centrów danych i wdrożeń chmurowych z podziałem na Polskę i świat

  • polityki, strategie i inicjatywy dotyczące chmury obliczeniowej (Europejska strategia w zakresie danych, Strategia Finansów Cyfrowych, Rozporządzenie DORA, NIS 2, GAIA-X)

  • działania zagranicznych i krajowych organów nadzoru finansowego 

Pełna treść raportu jest dostępna pod adresem https://fintechpoland.com/wp-content/uploads/2020/02/ChmuraObliczeniowa_raport-2021-3.pdf