Q&A związane ze stosowaniem komunikatu chmurowego

data aktualizacji

17 grudnia 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, opublikował pytania i odpowiedzi, które obejmują wybrane aspekty stosowania Komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 23 stycznia 2020 r. dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej.

Opublikowane pytania i odpowiedzi dotyczą m.in. zakresu stosowania komunikatu do funduszy inwestycyjnego, towarzystw funduszy inwestycyjnych jak również banków spółdzielczych.

W odpowiedziach omówiono również problematykę łańcucha outsourcingowego, outsourcingu szczególnego chmury obliczeniowej czy też wyjaśniono definicję oraz rozumienie definicji poszczególnych rodzajów chmury obliczeniowej. 

Pytania i odpowiedzi są wynikiem prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech).  

Więcej informacji na temat Komunikatu dostępnych jest pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech/chmura_obliczeniowa