77. Egzamin aktuarialny - 20 - 21 listopada 2017 r.

data aktualizacji 05 grudnia 2017

Wyniki egzaminu


Zadania:

Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń na życie

Matematyka pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych

Prawdopodobieństwo i statystyka

Modelowanie

Prawo ubezpieczeniowe i prawo podatkowe

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w zakładzie ubezpieczeń

Zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń

Ekonomia