75. Egzamin aktuarialny - 5 grudnia 2016 r.

data aktualizacji 12 lutego 2018

Wyniki egzaminu


Zadania:

Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń na życie

Matematyka ubezpieczeń majątkowych

Prawdopodobieństwo i statystyka