72. Egzamin aktuarialny - 28 września 2015 r.

data aktualizacji 24 lutego 2020

Wyniki egzaminu


Zadania:

Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń życiowych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych

Prawdopodobieństwo i statystyka