71. Egzamin aktuarialny - 15 czerwca 2015 r.

data aktualizacji 20 listopada 2017

Wyniki egzaminuZadania:

Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń życiowych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych

Prawdopodobieństwo i statystyka