71. Egzamin aktuarialny - 15 czerwca 2015 r.

data aktualizacji 24 lutego 2020

Wyniki egzaminuZadania:

Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń życiowych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych

Prawdopodobieństwo i statystyka