70. Egzamin aktuarialny - 23 marca 2015 r.

data aktualizacji 20 listopada 2017

Wyniki egzaminu


Zadania:

 Matematyka finansowa

 Matematyka ubezpieczeń życiowych

 Matematyka ubezpieczeń majątkowych

 Prawdopodobieństwo i statystyka