69. Egzamin aktuarialny - 8 grudnia 2014 r.

data aktualizacji 20 listopada 2017

Wyniki egzaminu

Zadania:

Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń życiowych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych

Prawdopodobieństwo i statystyka