68. Egzamin aktuarialny - 29 września 2014 r.

data aktualizacji

Wyniki egzaminu


Zadania:

Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń życiowych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych

Prawdopodobieństwo i statystyka