67. Egzamin aktuarialny - 26 maja 2014 r.

data aktualizacji 20 listopada 2017

Wyniki egzaminu


Zadania:

Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń życiowych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych

Prawdopodobieństwo i statystyka