62. Egzamin aktuarialny - 10 grudnia 2012 r.

data aktualizacji

Wyniki egzaminu


Zadania z egzaminu:

Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń życiowych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych

Prawdopodobieństwo i statystyka