60. Egzamin aktuarialny - 28 maja 2012 r.

data aktualizacji 20 listopada 2017

Wyniki egzaminu


Zadania z egzaminu:

Matematyka finansowa

Matematyka ubezpieczeń życiowych

Matematyka ubezpieczeń majątkowych

Prawdopodobieństwo i statystyka