Webinarium CEDUR pt. „Zarządzanie ryzykiem w towarzystwach funduszy inwestycyjnych – proces BION, praktyka nadzorcza i kontrolna”, 10 lutego 2021 roku

data aktualizacji

Seminarium skierowane było do członków zarządu nadzorujących system zarządzania ryzykiem w TFI, zarządzających ryzykiem w TFI, pracowników komórek do spraw zarządzania ryzykiem w TFI oraz biegłych rewidentów dokonujących oceny przyjętego w TFI systemu zarządzania ryzykiem. 

Celem seminarium było przekazanie informacji na temat oczekiwań nadzorczych w odniesieniu do funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w towarzystwach funduszy inwestycyjnych na podstawie doświadczeń wynikających z procesu BION, praktyki nadzorczej i kontrolnej.

Spotkanie odbyło się w dniu 10 lutego 2021 r. (w godz. 10:00 - 13:50). 

Udział w webinarium był bezpłatny.