Seminarium „Raportowanie okresowe emitentów - zgodność z obowiązującymi regulacjami (financial framework), w szczególności MSR/MSSF"

data aktualizacji

Seminarium skierowane było do emitentów niebędących funduszami inwestycyjnymi, w szczególności do osób odpowiedzialnych za zapewnienie rzetelności sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR/MSSF oraz do firm audytorskich i biegłych rewidentów.

Celem seminarium było omówienie wymagań w zakresie obowiązków informacyjnych emitentów niebędących funduszami inwestycyjnymi dotyczących raportowania okresowego, w tym oczekiwań ESMA, a także omówienie obszarów wymagających poprawy w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z MSR/MSSF.

Spotkanie odbyło się w dniu 6 grudnia 2018 r. w godz. 10:30 - 15:00 w Warszawie, ul. Jasna 12.

W seminarium uczestniczyło 80 osób.

Udział w seminarium jest bezpłatny.