Seminarium „Rachunek podstawowy i przenoszenie rachunków”

data aktualizacji 28 grudnia 2018

Seminarium skierowane było do banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które zobowiązane są do świadczenia usługi przeniesienia rachunku płatniczego oraz usługi prowadzenia podstawowego rachunku płatniczego.

Celem seminarium było zapoznanie jego uczestników z przepisami prawnymi związanymi z prowadzeniem rachunku podstawowego oraz przenoszenia rachunków, które to zostały wprowadzone do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych nowelizacją z dnia 30 listopada 2016 r. W trakcie seminarium przedstawione zostały: pojęcie i cechy podstawowego rachunku płatniczego. Wskazane zostały także warunku zawarcia, rozwiązania umowy, jak i okoliczności uprawniające dostawcę do pobierania opłat związanych z wykonywaniem transakcji płatniczych z rachunku podstawowego. Przedstawiona została również procedura przeniesienia rachunku płatniczego.

Spotkanie odbyło się w dniu 7 grudnia 2018 r. w godz. 10:30 - 15:30 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK (vis-a-vis Hotelu Gromada), Pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. W seminarium uczestniczyły 134 osoby.

Udział w seminarium był bezpłatny.