Seminarium „Rekomendacja W – doświadczenia i uwagi po wdrożeniu”

data aktualizacji 28 grudnia 2018

Seminarium skierowane było do szerokiego spektrum pracowników banków zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem modeli, w tym w szczególności do pracowników odpowiedzialnych za ocenę poziomu ryzyka modeli i nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem modeli, jak również zaangażowanych w budowę i zarządzanie modelami oraz przeprowadzanie okresowych walidacji i audytów wewnętrznych w ww. zakresie. Seminarium skierowane było zarówno do przedstawicieli banków komercyjnych jak i banków spółdzielczych.

Celem seminarium było przedstawienie uczestnikom doświadczeń i spostrzeżeń (o charakterze systemowym) nadzorczych wynikających z przeglądu praktyk rynkowych związanych z wdrożeniem przez banki standardów nadzorczych sformułowanych w Rekomendacji W KNF dotyczącej zarządzania ryzykiem modeli w bankach. Podczas dyskusji omówione zostały główne problemy i wyzwania związane z praktyczną implementacją zaleceń ww. Rekomendacji.

Spotkanie odbyło się w dniu 13 listopada 2018 r. w godz. 9:30 - 14:45 w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E w Warszawie. 


Udział w seminarium był bezpłatny. W spotkaniu uczestniczyły 53 osoby.