Seminarium „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w firmach inwestycyjnych. Wyniki inspekcji oraz praktyki rynkowe w tym zakresie”

data aktualizacji 15 listopada 2018

Seminarium skierowane było do pracowników kierujących lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników kontroli wewnętrznej.

Celem seminarium było przedstawienie najczęstszych nieprawidłowości zidentyfikowanych w procesie kontrolnym UKNF nad firmami inwestycyjnymi w zakresie wypełniania obowiązków związanych z procesem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Spotkanie odbyło się w dniu 14 listopada 2018 r. w godz. 10:00 - 14:30 w sali konferencyjnej przy ul. Jasnej 12 w Warszawie. Wzięło w nim udział 88 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.