Seminarium "Rachunek zysków i strat - definicje oraz zawartość poszczególnych pozycji rachunku"

data aktualizacji 28 grudnia 2018

Seminarium skierowane było do miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów oraz przedstawicieli innych instytucji ochrony praw konsumentów. 

Celem seminarium było omówienie pozycji „rachunku zysków i strat”, jego części składowych oraz konstrukcji w zależności od formy prawnej podmiotu.

Spotkanie odbyło się w dniu 12 października 2018 r. (w godz. 10:30 - 15:30) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Jasna 12 w Warszawie. Uczestniczyło w nim 12 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.