Seminarium „Podstawowe zasady rachunkowości, których obowiązek stosowania nakładają przepisy ustawy o rachunkowości”

data aktualizacji 09 stycznia 2019

Celem seminarium było pogłębienie wiedzy uczestników w dziedzinie rachunkowości.

Seminarium skierowane było do pracowników niższego szczebla zatrudnionych w podmiotach nadzorowanych w działach/departamentach rachunkowości, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy z zakresu stanowiącego przedmiot seminarium.

Spotkanie odbyło się w dniu 21 września 2018 r. (w godz. 10:30 - 15:30) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Jasna 12 w Warszawie. Uczestniczyło w nim 98 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.