Seminarium „System zarządzania ryzykiem w domach maklerskich”

data aktualizacji 09 stycznia 2019

Seminarium skierowane było do pracowników domów maklerskich odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, inspektorów nadzoru, audytorów wewnętrznych, jak również do wszystkich innych pracowników domów maklerskich zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem.

Celem seminarium było omówienie najważniejszych kwestii związanych z procesem zarządzania ryzykiem w domach maklerskich, w tym wskazanie ram prawnych oraz przedstawienie przykładów dobrych praktyk w zakresie narzędzi zarządzania ryzykiem takich jak apetyt na ryzyko, system limitów wewnętrznych, testy warunków skrajnych itp. 

Spotkanie odbyło się w dniu 19 września 2018 r. (w godz. 10:00 - 14:45) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ulicy Jasnej 12 w Warszawie. Uczestniczyło w nim 102 osoby.

Udział w seminarium był bezpłatny.