Seminarium „Zapewnienie ciągłości działania TFI. Procesy krytyczne TFI i podmiotów realizujących procesy w outsourcingu”

data aktualizacji 05 lipca 2018

Seminarium skierowane jest do członków zarządów nadzorujących obszar operacyjny, inspektorów nadzoru, zarządzających komórkami ryzyka, kierowników działów bezpieczeństwa, kierowników działów IT w podmiotach sektora funduszy inwestycyjnych.

Celem seminarium jest przedstawienie problematyki zarządzania ciągłością działania TFI oraz podmiotów sektora funduszy inwestycyjnych w aspekcie nadzorczym oraz praktyki kontrolnej w tym zakresie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 lipca 2018 r. (w godz. 10:00 - 15:15) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ulicy Jasnej 12 w Warszawie. 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 19 lipca 2018 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny.