Seminarium „Zapewnienie ciągłości działania TFI. Procesy krytyczne TFI i podmiotów realizujących procesy w outsourcingu”

data aktualizacji 30 lipca 2018

Seminarium było skierowane do członków zarządów nadzorujących obszar operacyjny, inspektorów nadzoru, zarządzających komórkami ryzyka, kierowników działów bezpieczeństwa, kierowników działów IT w podmiotach sektora funduszy inwestycyjnych.

Celem seminarium było przedstawienie problematyki zarządzania ciągłością działania TFI oraz podmiotów sektora funduszy inwestycyjnych w aspekcie nadzorczym oraz praktyki kontrolnej w tym zakresie.

Spotkanie odbyło się w dniu 25 lipca 2018 r. (w godz. 10:00 - 15:15) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ulicy Jasnej 12 w Warszawie. Uczestniczyło w nim 100 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.