Seminarium „Istotne zagadnienia związane z oferowaniem certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych”

data aktualizacji 20 lipca 2018

Seminarium było skierowane do pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych (firm inwestycyjnych oraz banków prowadzących działalność maklerską).

Celem seminarium było omówienie uwarunkowań prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a także aspektów praktycznych związanych z procesem oferowania certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte.

Spotkanie odbyło się w dniu 19 lipca 2018 r. (w godz. 10:30 - 15:30) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ulicy Jasnej 12 w Warszawie.  W seminarium uczestniczyło 110 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.