Seminarium „KSR-y i ich praktyczne zastosowanie w działalności SKOK”

data aktualizacji 14 czerwca 2018

Seminarium skierowane jest do osób zatrudnionych w komórkach zajmujących się rachunkowością w SKOK-ach.

Celem seminarium jest omówienie zakresu tematycznego Krajowych Standardów Rachunkowości wraz z przykładami.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r. (w godz. 10:00 - 15:15) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ulicy Jasnej 12 w Warszawie.

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 20 czerwca 2018 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny.