Seminarium „KSR-y i ich praktyczne zastosowanie w działalności SKOK”

data aktualizacji 20 lipca 2018

Seminarium skierowane było do osób zatrudnionych w komórkach zajmujących się rachunkowością w SKOK-ach.

Celem seminarium było omówienie zakresu tematycznego Krajowych Standardów Rachunkowości wraz z przykładami.

Spotkanie odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 r. (w godz. 10:00 - 15:15) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ulicy Jasnej 12 w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło 16 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.