Seminarium „Proces Badania i Oceny Nadzorczej (BION) towarzystw funduszy inwestycyjnych”

data aktualizacji 20 lipca 2018

Seminarium skierowane było do pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Celem seminarium było przybliżenie jego uczestnikom organizacji i zasad przeprowadzania procesu Badania i Oceny Nadzorczej (BION) towarzystw funduszy inwestycyjnych, w tym przedstawienie obszarów, których dotyczy ocena oraz kryteriów, w oparciu o które dokonywana jest ocena poszczególnych obszarów. W trakcie seminarium zaprezentowane zostały zmiany wprowadzone w procesie BION obowiązujące od 2018 roku.

Spotkanie odbyło się w dniu 22 czerwca 2018 r. (w godz. 10:30 - 15:30) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ulicy Jasnej 12 w Warszawie.

Udział w seminarium był bezpłatny.

W spotkaniu uczestniczyło 79 osób.