Seminarium „Proces Badania i Oceny Nadzorczej (BION) towarzystw funduszy inwestycyjnych”

data aktualizacji 14 czerwca 2018

Seminarium skierowane jest do pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Celem seminarium jest przybliżenie jego uczestnikom organizacji i zasad przeprowadzania procesu Badania i Oceny Nadzorczej (BION) towarzystw funduszy inwestycyjnych, w tym przedstawienie obszarów, których dotyczy ocena oraz kryteriów, w oparciu o które dokonywana jest ocena poszczególnych obszarów. W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną zmiany wprowadzone w procesie BION obowiązujące od 2018 roku.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 r. (w godz. 10:30 - 15:30) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ulicy Jasnej 12 w Warszawie.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zadawania pytań dotyczących tematyki seminarium. Prowadzący postara się uwzględnić odpowiedzi podczas wystąpienia lub w części poświęconej pytaniom i dyskusji. Pytania prosimy przesyłać na adres: cedur@knf.gov.pl w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 20 czerwca 2018 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny.