Seminarium „Ustawa o rachunkowości, odsetki zastrzeżone, zmiany w ewidencji oraz rezerwy.”

data aktualizacji 09 stycznia 2019

Seminarium skierowane było do biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe banków spółdzielczych.

Celem seminarium było omówienie zmian w zasadach rachunkowości banków spółdzielczych.

Spotkanie odbyło się w dniu 17 maja 2018 r. (czwartek) w godz. 09:30 - 16:00 w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ulicy Jasnej 12 w Warszawie.


Udział w seminarium był bezpłatny.

W seminarium udział wzięło 25 osób.