Seminarium „Badanie i ocena nadzorcza w domach maklerskich”

data aktualizacji

Seminarium byłoskierowane do pracowników domów maklerskich odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, inspektorów nadzoru, audytorów wewnętrznych, jak również do wszystkich innych pracowników domów maklerskich zaangażowanych w proces BION. 

Celem seminarium było omówienie wyników procesu BION dla domów maklerskich za 2017 rok oraz przedstawienie głównych nieprawidłowości zidentyfikowanych w przeprowadzonym przebiegu, jak również wskazanie obszarów w najwyższym stopniu rzutujących na wyniki procesu BION dla domów maklerskich. Ponadto przedstawione zostały zmiany w procesie BION w 2018 r. oraz obszary priorytetowe podlegające weryfikacji w trakcie procesu BION w 2018 r.

Spotkanie odbyło się w dniu 25 kwietnia 2018 roku (w godz. 10:30 - 14:15) w siedzibie UKNF, przy ul. Jasnej 12 w Warszawie.

Udział w seminarium był bezpłatny.

W seminarium wzięły udział 84 osoby.