Seminarium „Badanie i ocena nadzorcza w domach maklerskich”

data aktualizacji 20 kwietnia 2018

Seminarium skierowane jest do pracowników domów maklerskich odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, inspektorów nadzoru, audytorów wewnętrznych, jak również do wszystkich innych pracowników domów maklerskich zaangażowanych w proces BION. 

Celem seminarium jest omówienie wyników procesu BION dla domów maklerskich za 2017 rok oraz przedstawienie głównych nieprawidłowości zidentyfikowanych w przeprowadzonym przebiegu, jak również wskazanie obszarów w najwyższym stopniu rzutujących na wyniki procesu BION dla domów maklerskich. Ponadto przedstawione zostaną zmiany w procesie BION w 2018 r. oraz obszary priorytetowe podlegające weryfikacji w trakcie procesu BION w 2018 r.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku (w godz. 10:30 - 14:15) w siedzibie UKNF, przy ul. Jasnej 12 w Warszawie.

Procedura przyjmowania zgłoszeń została zakończona. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2018 roku.

Udział w seminarium jest bezpłatny.