Seminarium „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych”

data aktualizacji

Seminarium skierowane było do członków zarządów nadzorujących obszar zarządzania ryzykiem, Risk Managerów, inspektorów nadzoru oraz kierowników działów IT w TFI i podmiotach współpracujących.

Celem seminarium było przedstawienie problematyki zarządzania ryzykiem operacyjnym w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych oraz praktyki nadzorczej i kontrolnej w tym zakresie.

Spotkanie odbyło się w dniu 17 kwietnia 2018 roku (w godz. 10:00 - 15:15) w siedzibie UKNF, przy ul. Jasnej 12 w Warszawie.

Udział w seminarium był bezpłatny.

W seminarium wzięło udział 86 osób.