Seminarium "Bezpieczeństwo teleinformatyczne w TFI. Uwagi z wdrożenia Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych", 27 marca 2018 roku

data aktualizacji 25 kwietnia 2018

Seminarium skierowane było do członków zarządów nadzorujących obszar operacyjny, kierowników działów bezpieczeństwa, inspektorów nadzoru, zarządzających komórkami ryzyka, kierowników działów IT w TFI i podmiotach współpracujących.

Celem seminarium było przedstawienie problematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego w podmiotach rynku kapitałowego w aspekcie nadzorczym, zaprezentowanie stanu wdrożenia Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w TFI oraz praktyki kontrolnej w tym zakresie.

Spotkanie odbyło się w dniu 27 marca 2018 roku (w godz. 10:00 - 15:15) w siedzibie UKNF, przy ul. Jasnej 12 w Warszawie.

W seminarium udział wzięło 70 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.