Seminarium "Bezpieczeństwo teleinformatyczne w TFI. Uwagi z wdrożenia Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych", 27 marca 2018 roku

data aktualizacji

Seminarium skierowane było do członków zarządów nadzorujących obszar operacyjny, kierowników działów bezpieczeństwa, inspektorów nadzoru, zarządzających komórkami ryzyka, kierowników działów IT w TFI i podmiotach współpracujących.

Celem seminarium było przedstawienie problematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego w podmiotach rynku kapitałowego w aspekcie nadzorczym, zaprezentowanie stanu wdrożenia Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w TFI oraz praktyki kontrolnej w tym zakresie.

Spotkanie odbyło się w dniu 27 marca 2018 roku (w godz. 10:00 - 15:15) w siedzibie UKNF, przy ul. Jasnej 12 w Warszawie.

W seminarium udział wzięło 70 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.