Seminarium "Bezpieczeństwo teleinformatyczne w TFI. Uwagi z wdrożenia Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych", 27 marca 2018 roku

data aktualizacji 22 marca 2018

Seminarium skierowane jest do członków zarządów nadzorujących obszar operacyjny, kierowników działów bezpieczeństwa, inspektorów nadzoru, zarządzających komórkami ryzyka, kierowników działów IT w TFI i podmiotach współpracujących.

Celem seminarium jest przedstawienie problematyki bezpieczeństwa teleinformatycznego w podmiotach rynku kapitałowego w aspekcie nadzorczym, zaprezentowanie stanu wdrożenia Wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w TFI oraz praktyki kontrolnej w tym zakresie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 marca 2018 roku (w godz. 10:00 - 15:15) w siedzibie UKNF, przy ul. Jasnej 12 w Warszawie.

Procedura przyjmowania zgłoszeń została zakończona.  Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 23 marca 2018 roku.

Udział w seminarium jest bezpłatny.