Nowe wymogi sprawozdawcze dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

data aktualizacji

Seminarium skierowane było do przedstawicieli spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych zajmujących się sprawozdawczością dla UKNF.

Celem seminarium było przybliżenie sektorowi SKOK nowych wymagań dotyczących sprawozdawczości związanych z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju w tej sprawie.

Spotkanie odbyło się w dniu 14 lutego 2018 roku (w godz. 10:00 - 15:00) w siedzibie UKNF, przy ul. Jasnej 12 w Warszawie.

Procedura przyjmowania zgłoszeń została zakończona. Potwierdzenia uczestnictwa zostały przesłane w dniu 9 stycznia 2018 roku.

Udział w seminarium był bezpłatny.

W seminarium udział wzięły 74 osoby.