Wybrane obowiązki kontrahentów finansowych wynikające z rozporządzenia EMIR – obowiązek rozliczania derywatów OTC oraz obowiązek stosowania technik ograniczania ryzyka dla transakcji rozliczanych dwustronnie

data aktualizacji

Seminarium było skierowane do kontrahentów finansowych, którzy zawierają transakcje na instrumentach pochodnych OTC i zobowiązani są do centralnego rozliczania derywatów OTC lub do stosowania technik ograniczania ryzyka dla derywatów rozliczanych dwustronnie. W zależności od liczby dostępnych miejsc w seminarium mogą wziąć udział kontrahenci niefinansowi objęci powyższymi obowiązkami.

Celem seminarium było przedstawienie problematyki obowiązków rozliczania derywatów OTC oraz obowiązku stosowania technik ograniczania ryzyka dla transakcji rozliczanych dwustronnie, wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR) oraz aktów wykonawczych EMIR.

Spotkanie odbyło się w dniu 8 listopada 2017 roku (w godz. 10:00 - 16:00) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK przy Pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. Udział w nim wzięło 129 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.