Wybrane obowiązki kontrahentów finansowych wynikające z rozporządzenia EMIR – obowiązek rozliczania derywatów OTC oraz obowiązek stosowania technik ograniczania ryzyka dla transakcji rozliczanych dwustronnie

data aktualizacji 08 listopada 2017

Seminarium było skierowane do kontrahentów finansowych, którzy zawierają transakcje na instrumentach pochodnych OTC i zobowiązani są do centralnego rozliczania derywatów OTC lub do stosowania technik ograniczania ryzyka dla derywatów rozliczanych dwustronnie. W zależności od liczby dostępnych miejsc w seminarium mogą wziąć udział kontrahenci niefinansowi objęci powyższymi obowiązkami.

Celem seminarium było przedstawienie problematyki obowiązków rozliczania derywatów OTC oraz obowiązku stosowania technik ograniczania ryzyka dla transakcji rozliczanych dwustronnie, wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR) oraz aktów wykonawczych EMIR.

Spotkanie odbyło się w dniu 8 listopada 2017 roku (w godz. 10:00 - 16:00) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UOKiK przy Pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. Udział w nim wzięło 129 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.