Wymagania kwalifikacyjne dla członków zarządów i rad nadzorczych, i ich ocena. Rekomendacje nadzorcze. Rola organu nadzorczego

data aktualizacji 25 października 2017

Seminarium skierowane było do członków zarządów oraz rad nadzorczych banków spółdzielczych.

Celem seminarium było przedstawienie roli członków zarządu oraz rad nadzorczych w funkcjonowaniu banków spółdzielczych.

Spotkanie odbyło się w dniu 18 października 2017 roku (w godz. 10:30 - 15:30) w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada) Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1. 

W seminarium wzięły udział 192 osoby.

Udział w seminarium był bezpłatny.