Seminaria - Komisja Nadzoru Finansowego

Seminaria CEDUR

Ocena ryzyka kredytowego oraz ekspozycji kredytowej. Instrumenty zarządzania ryzykiem kredytowym. Rola analityka w procesie kredytowym

Data aktualizacji:

Seminarium skierowane było w szczególności do pracowników wydziałów kredytowych i pożyczkowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Celem seminarium było omówienie tematyki oceny ryzyka kredytowego i stosowanych instrumentów zarządzania ryzykiem kredytowym.

Spotkanie odbyło się w dniu 6 kwietnia 2017 roku (w godz. 10:00 - 16:00) w siedzibie UKNF, ul. Jasna 12 w Warszawie. 

 W seminarium wzięło udział 81 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.

Do pobrania

Program 6-04-2017

plik .pdf, 330,3kB
Pobierz