Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1)

data aktualizacji

Seminarium skierowane było do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Celem seminarium było omówienie zasad wynikających z MSSF 1.

Spotkanie odbyło się w dniu 23 stycznia 2017 roku (w godz. 10:30 - 15:30) w siedzibie UKNF, ul. Jasna 12 w Warszawie. 

Udział w seminarium był bezpłatny.

W seminarium wzięło udział 28 osób.