Zastosowanie MSSF po raz pierwszy (MSSF 1)

data aktualizacji 12 czerwca 2017

Seminarium skierowane było do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

Celem seminarium było omówienie zasad wynikających z MSSF 1.

Spotkanie odbyło się w dniu 23 stycznia 2017 roku (w godz. 10:30 - 15:30) w siedzibie UKNF, ul. Jasna 12 w Warszawie. 

Udział w seminarium był bezpłatny.

W seminarium wzięło udział 28 osób.