Badanie i ocena nadzorcza w domach maklerskich

data aktualizacji 19 czerwca 2017

Seminarium skierowane było do pracowników domów maklerskich odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, inspektorów nadzoru, audytorów wewnętrznych, jak również do wszystkich innych pracowników domów maklerskich zaangażowanych w proces BION.

Celem seminarium było omówienie wyników procesu BION dla domów maklerskich za 2015 rok, przedstawienie głównych nieprawidłowości zidentyfikowanych w przeprowadzonym przebiegu, jak również omówienie najważniejszych zmian w metodyce BION w nadchodzącym procesie w roku 2016.

Spotkanie odbyło się w dniu 24 marca 2016 roku (w godz. 10:30 - 14:15) w siedzibie UKNF, przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie.

W seminarium udział wzięło 96 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.