Badanie i ocena nadzorcza w domach maklerskich

data aktualizacji

Seminarium skierowane było do pracowników domów maklerskich odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, inspektorów nadzoru, audytorów wewnętrznych, jak również do wszystkich innych pracowników domów maklerskich zaangażowanych w proces BION.

Celem seminarium było omówienie wyników procesu BION dla domów maklerskich za 2015 rok, przedstawienie głównych nieprawidłowości zidentyfikowanych w przeprowadzonym przebiegu, jak również omówienie najważniejszych zmian w metodyce BION w nadchodzącym procesie w roku 2016.

Spotkanie odbyło się w dniu 24 marca 2016 roku (w godz. 10:30 - 14:15) w siedzibie UKNF, przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie.

W seminarium udział wzięło 96 osób.

Udział w seminarium był bezpłatny.