Licencjonowanie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Warunki uznania za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych

data aktualizacji

Seminarium skierowane było do osób zainteresowanych utworzeniem towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Celem seminarium było zapoznanie z problematyką licencyjną dotyczącą towarzystw ubezpieczeń wzajemnych. Omówione zostały warunki uznania za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.

Spotkanie odbyło się w dniu 17 lutego 2016 roku (w godz. 11:30 - 14:30) w siedzibie UKNF  Ul. Niedźwiedzia 6E.

Udział w seminarium był bezpłatny.

W seminarium wzięło udział 39 osób.